Badekaret (2013)
Format: HD 422, 1080p
Varighet: 10:31 (loop)
 
Badekaret er et toskjerms videoverk som representerer vennskap og ømhet mellom ulike mennesker. Samtidig stiller bildene spørsmål om vårt blikk for ulike roller og maktkonstellasjoner. Gjennom en meditativ og stillferdig handling – å forsiktig helle vann over et medmenneske – utspilles intime scener i et hvitt, nøytralt rom. En afrikansk gutt heller vann over en hvit europeisk jente, en liten gutt heller vann over en eldre jente, en mørk jente heller over en hvit jente, etc. Gjennom en tilsynelatende hverdagslig og enkel handling som å vaske hverandre, yter de en omsorg, som kan representere gjensidig omtanke og forsoning. Badekaret portretterer ideer om likeverd og respekt, og berører våre forestillinger om dette. 

Vist ved Lillehammer Kunstmuseum i 2013 og i gruppeutstillingen 1814 REVISITED i regi av Akershus Kunstnersenter i 2014.