TEKSTER
 

Repetisjoner

Av Guri Skuggen

Bak sløret

Av Erling Moestue Bugge

I møtet med en annen

Av Cecilie Skeide

Tips om tegn

Av Åsmund Thorkildsen

Inspektørene

Av Steinar Sekkingstad

Familieværelser

Av Line Ulekleiv

I familie-fragmentariet  

Av Tom Egil Hverven

Mennesket i reproduksjonsalderen

Av Erlend G. Høyersten, direktør Sørlandets Kunstmuseum

Melodramaets Kunst

Av Kari J. Brandtzæg

Å betrakte andre

Av Ole Slyngstadlie, direktør ved Momentum

Noen var der og har sett meg

Av Erling Moestue Bugge

Valborg i Nyksund

Fagtekster av Nora Ceciliedatter Nerdrum og Aaslaug Vaa, og tekster fra debatten som fulgte.

Dominans som mediekritikk

Av Tore Slaatta