Barn som faller (2014)
Format: HD 422, 1080p
Varighet: 3:10 min (loop)
 
Barn som faller er en del av en serie videoverk som undersøker barn og unge i en fase der deres identitet blir formet. Spørsmål om personlig frihet står sentralt. I hvilken grad har man mulighet til å handle fritt? Ved bruk av slow motion ønsker jeg å vise hvordan ørsmå bevegelser kan uttrykke store eksistensielle handlinger og valg. Barn som faller undersøker hvordan en enkel handling kan skifte fra noe godt til noe ondt i én vending.

Støttet av Fritt Ord. Vist ved TM51 Vindusgalleriet i 2014.