Dominans (2002)
Format: TV program og utstilling
 
I 2002 laget jeg portrettserien Dominans for TV programmet Safari i NRK høsten 2002. Ett av målene med prosjektet var å utnytte programformatet til å utforske maktforholdet mellom kunstner og journalist. 7 kunstnere ble gitt utfordringen å lage et kunstverk der de skulle kommentere kulturjournalisten.

Støttet av NRK (Norsk Rikskringkasting).

Tekst: “Dominans som mediekritikk” av Tore Slaatta.