Gre hår (2016)
3-skjerms videoinstallasjon
Format: HD 422, 1080p
Varighet tre skjermer: 06:00 min/04:50/03:37/06:09 (loop)

Håret som metafor, bevegelse og gest har vært et gjentagende tema i kunsthistorien og det er også noe som har opptatt Charlotte Thiis-Evensen i flere av hennes arbeider. I tidligere verk, som filmen Sannhetens øyeblikk (2004) og videoverkene En mor. En datter (2013) og Uten tittel (2013), brukes håret som et virkemiddel for å problematisere frihetsbegrepet i relasjon til kvinner. Til utstillingen i Vigeland-museet har Thiis-Evensen laget et 3-skjerms videoarbeid med tittelen Gre hår. Verket er basert på maleriet En scene fra middelalderen (1865) av Edgar Degas (1834-1917), der håret fungerer som et beskyttende sjal over en kvinne som er voldtatt og ligger på slagmarken. Som en del av utstillingen har Thiis-Evensen valgt ut skulpturer og tegninger av Gustav Vigeland som vises sammen med Gre hår. Arbeidene er laget i en tidlig fase av Vigelands kunstnerskap, og felles for verkene er at de, i tillegg til å vise kvinnelige protagonister, utrykker noe skjørt og sårbart.  Thiis-Evensen har valgt ut arbeider der håret fremtrer som en form for beskyttelse for kvinner i sårbare situasjoner, som i den tegnede skissen Helvete, men også skulpturer der håret uttrykker vitalitet og frihet, som i Ekstase (1898).

Støttet av Fritt Ord, Billedkunstnernes Vederlagsfond og Kulturrådet ved Kunstløftet. Vist ved Vigeland Museet 30. september 2016 - 22. januar 2017.

Tekster: "Gre hår" av Guri Skuggen.