Jeg er utdannet litteraturviter fra Universitetet i Oslo og har kunstutdannelse fra Statens Kunstakademi. Som kunstner jobber jeg blant annet med dokumentarisme innenfor foto, video og installasjoner. Flere av mine verk handler om hvordan uutalte maktforhold kan få alvorlige konsekvenser for individets mulighet til å handle fritt. I tillegg til kunstproduksjon har jeg også jobbet som journalist i NRK de siste femten årene, både med dokumentar og feature-journalistikk.