Trær som faller (2010)
Format: HD 422, 1080p
Varighet: 04:09min (loop)
 
Tittelen Trær som faller peker på et tema jeg har vært opptatt av i flere av arbeidene jeg har laget de siste årene. I dokumentarisk fotografi, film og installasjonsarbeider har jeg tematisert menneskelig redsel og skrøpelighet i møte med døden, sykdom eller alderdom, redselen for å falle som trær.

Vist ved Lillehammer Kunstmuseum, OSL Contemporary, kortfilmfestivalen i Grimstad Bomuldsfabrikken i Arendal, i regi av KORO og Høstutstillingen i 2013.

Tekst: “Tips om tegn” av Åsmund Thorkildsen.