Try again (2011)
Format: Performance

11. juni 2011 laget vi et bryllupsrituale i Unge Kunstneres Samfunn (UKS) i Oslo. Formålet var å undersøke det performative aspektet ved et slikt rituale. Resultatet var en én-kvelds performance hvor dramaturgien fulgte den rituelle rekkefølgen i en vielse: Stillhet, Inngang, Velkomst, Tale, Musikk,Vielse, Kunstnerisk innslag, Utgang, Fest.

På det personlige plan opplever vi at kunsten idag har overtatt som en viktig ramme rundt hvordan vi strukturerer vår tenkning og våre liv. Vårt behov for mening og sammenheng er flyttet fra det religiøse rommet til kunstrommet. På samme måte kan man si at det politiske rommet er devaluert som troverdig ramme for livsmening, under markedstenkningens totaliserende ideologi. Bryllupet – og i forlengelsen, ekteskapet – er blant de sentrale samfunnsstrukturene som ikke lenger gir mening på samme måte som før. Derfor vil ytringer som bearbeider og transformerer slike strukturer ha et politisk aspekt i dét personlige praksiser og ritualer holder frem alternativer til de rådende modellene.

Vårt kunstneriske arbeid innenfor henholdsvis musikk og billedkunst gjorde det naturlig å forsøke å skape en form som tok i bruk denne kompetansen, og ikke minst våre personlige forbindelser med andre kunstnere. I 2009 laget vi tre huskonserter i vårt eget hjem, med musikere og performance-kunstnere. Vi har invitert flere av uttøverne fra denne serien inn til å være med å skape ritualet.