Inspektørene (2010)
Format: HD 422, 1080p
Varighet: 10:30 min (loop)
 
Inspektørene var et stedsspesifikt kunstprosjekt der omdreiningspunktet var aktiviteten som foregikk i andre etasje i bygningen til Bergen Kunsthall. Her fantes idag kontorlokaler som ble leid ut til den statlige etaten Arbeidstilsynet, en virksomhet som vanligvis har få berøringspunkter med kunstinstitusjonen. Prosjektet besto av portrettfotografier av de ansatte i bedriften, som ble presentert på fasaden av bygget og en film om sosial dumping som ble laget etter at jeg ble med på et et uanmeldt tilsyn på bygg i juni.

Støttet av Kulturrådet. Vist ved Bergen Kunsthall. I tillegg gjorde Tori Wrånes en performance til åpningen av utstillingen som var laget i relasjon til prosjektet.

Tekst: “Inspektørene” av Steinar Sekkingstad.