<< Tekster

Valborg i Nyksund

Film/performance/foredrag av Lisa Karlson og Charlotte Thiis-Evensen.
Linker til fagtekst og debatt ligger i slutten av artikkelen.

Kunst i Nordland (2004)
Lørdag 5. juni 2004 i Galleri 8439 i Nyksund, hadde kunstnerne Lisa Karlson og Charlotte Thiis-Evensen premiere på sin nye kortfilm. Filmen ble presentert i sammenheng med performance-foredraget Kunst i ulike medier, hvor kunstnerne forteller om sin arbeidsmetode som ligger i møtet mellom kunst og media.

Valborg i Nyksund er historien om Valborg som vokste opp i det nå fraflyttede fiskeværet Nyksund, og som siden har vært bosatt utenfor Myre. I møtet mellom henne og kunstnerne oppsto en gjensidig utveksling som utfordret fordommer og ideen om det fremmede hos begge parter. Det ble en undersøkelse av hvordan identitet formes, tydeliggjort gjennom samtalen mellom den fastboende og filmskaperne utenfra. Filmen representerer en enkelt persons opplevelser som speiler utviklingen i en kommune som er blitt et symbol på strukturendringene i det nordnorske kystfiskesamfunnet.

Øksnes kunstforening og Galleri 8439 Nyksund hadde i samarbeid med Øksnes kommune invitert kunstnerne til å skape et nytt verk som gir et bilde av stedet. Etter premieren skulle filmen bli vist kontinuerlig på Galleri 8439 – Nyksund utover sommeren 2004, men ble tatt av dagen etter premieren på grunn av reaksjoner fra familien. Se debatt nedenfor.

Lisa Karlsson er utdannet billedkunstner. Charlotte Thiis-Evensen er kjent som kulturjournalist og dokumentarist i NRK. Sammen har de laget flere dokumentariske verk innenfor radio, film og reklame. Prosjektene berører spørsmål omkring fremstillingen av virkelighet kontra fiksjon og etiske problemstillinger knyttet til bruken av ellers ukjente intervjuobjekter i media og kunst.

Kunstneriske Forstyrrelser er en serie stedsrelaterte kunstverk i regi av Kunst i Nordland. Rundt 20 kommuner, byer og tettsteder i Nordland fylke har engasjert seg og vil være arena for kunstprosjekter som er skapt i tett dialog med de enkelte lokalsamfunn. I tillegg gis det støtte til en rekke ekstraprosjekter der målet er å styrke eksisterende lokale kunstarenaer.

 Kunstneriske Forstyrrelser er initiert av Nordland fylkeskommune, kulturetaten, Kunst i Nordland og støttes av Norsk Kulturråd.

FAGTEKST
Med fokus på det unevnelige av Nora Ceciliedatter Nerdrum, kunsthistoriestudent, freelance skribent med Master i Visual Culture.

Valborg i Nyksund - refleksjoner i etterkant av Aaslaug Vaa, tidligere fylkeskultursjef i Nordland Fylkeskommune. Les mer her.

DEBATT
Vårt Land (pdf)
Aftenposten (pdf)
Utdatert kunstsyn, publisert på Dagbladet.no
VG (pdf)
Lettvint kunstsyn, publisert på Dagbladet.no
Dagbladet (pdf)
Sensur og dilemma, publisert på Dagbladet.no
Kurator uten ansvar, publisert på Dagbladet.no
Kurator med ansvar, publisert på Dagbladet.no
Når en debatt blir til sladder, publisert på Dagbladet.no
Øksnes Avisa (pdf)
Billedkunst Enquete
NRK P2

Til toppen