Valborg i Nyksund (2005)
Format: HD 1280x720
Varighet: 06:46 min
 
Valborg har vokst opp i det lille fiskeværet Nyksund. Filmen handler om identitetsskapning og stiller spørsmål ved hva som er med på å forme enkeltindividets posisjon i samfunnet.

Vist i regi av Kunst i Nordland, Kunstneriske forstyrrelser (2005).

Tekst: "Valborg i Nyksund" av Nora Ceciliedatter Nerdrum og Aaslaug Vaa.